Подаръчни ваучери


1. Ваучерът подарък представлява предплатена туристическа услуга всички продукти на Туристическа Агенция "България Травъл": екскурзия, почивка или хотелско настаняване в България или чужбина.

2. Ваучерът е валиден в срок от една година от датата на неговото издаване. В случай, че не бъде използван в този срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване.

3. Ако сумата, заплатена за ваучера, е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от клиента.

4. Закупуването на продукти с ваучера става само след неговото предоставяне в някой от офисите на Туристическа "България Травъл", при което той бива разменен за съответния продукт или услуга.

5. Туристическа Агенция "България Травъл" не носи отговорност за изгубени ваучери.

6. При анулиране на туристическа услуга, при която е издаден ваучер за подарък, Възложителят дължи допълнителна административна неустойка в размер на 15 %, добавена към условията за анулация по слкючения договор.